<div align="center"> <h1>Przedszkole Publiczne Nr 3 w Tarnowie</h1> <h3>Przedszkole Publiczne Nr 3 w Tarnowie</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.przedszkole.padol.pl" rel="nofollow">http://www.przedszkole.padol.pl</a></p> </div>